İktisat ve Toplum Dergisi 162. Sayı: Enflasyon Oyunu Bozdu

100.00

Açıklama

Bu sayıda:

Enflasyonla Gerçekten Mücadele Ediliyor mu?

Mahfi Eğilmez

Kamuoyu Yoklamaları ve Seçimler Üzerine

Ersin Kalaycıoğlu

Türkiye’de İktisat Düşüncesi Üzerine AI Historian’la Bir Sohbot

Altuğ Yalçıntaş

Dışa Açıklık Sürecinde Döviz Arzı, Faiz ve Enflasyon İlişkisinin Gelişimi: Enflasyonla Mücadelenin Yöntemi Ne Olmalı?

Işın Çelebi, Ahmet Tuğşad Doğukan, Emrullah Vermez

Ekonomik Kalkınma ve Biyoçeşitlilik Kaybı

Yener Coşkun

İsmail ile Selim (Bir Tarih Spekülasyonu)

Ergun Türkcan

Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Esra Nur Uğurlu

Sozialökonomik “Tekrar” Ana Akım İktisat mıdır?

Ercan Eren

Çin İmparatorluğu’nun Çöküşü: Sonun Başlangıcı-Opium (Afyon) Savaşları-

Bahri Yılmaz

Osmanlı Devleti’nin Dış Politika ve Diplomasi Anlayışı

Sema Aksoy

Avrupa’da ve Türkiye’de Enerji Görünümü

Mustafa Çağrı Peker, Sinan Sodan

Tembellik (!) – Edebiyat – İktisat

Gülçin Elif Yücel

Künye

Sayı

162

Sayfa Sayısı

128

Baskı Tarihi

Nisan, 2024