İndirim!

Açıklama

ÖN OKUMA İÇİN TIKLAYINIZ.

Saygın akademisyen ve ekonomi politikası yapıcılığında öncü Frederic S. Mishkin Para Politikası Stratejisi kitabında, hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomileri ile ilgili para politikası araştırmalarının yanı sıra araştırmaların yorumlarını ve geçmiş on yılını da ortaya sermektedir. Ampirik, dikkatli ve dengeli araştırmaları onu, enflasyon hedeflemesinin pragmatik ve esnek halinin hem ABD hem de pek çok ülke için en uygun para politikası olduğu sonucuna götürmektedir. Bu kitap, ‘Para politikası neden başı çekmektedir?’ sorusunu anlamak isteyenlerin okuması gereken bir kitaptır.”
— Stanley Fischer, İsrail Merkez Bankası Başkanı

“Frederic Mishkin, para politikasını hem akademik hem de uygulanma düzeyinde anlayışımızın gelişiminde çeyrek yüzyıldan daha fazla katkısı olanlardan biridir. Bu kitapta toplanmış olan çalışmalar, söz konusu dönem içerisinde bu alandaki temel düşüncenin nasıl geliştiğini çok yakından tanımlayan entellektüel yörüngeyi ana hatları ile belirlemektedir. Para politikasını yeniden ele almak veya ilk kez okumak isteyenler için belirli bir düzende sunulan turne gibidir. Ve bunların bir kitapta yer alması, ihtiyaç duyulduğunda hemen başvurulacak ve güncelleme sağlayacak bir fırsattır.
— Benjamin M. Friedman, William Joseph Maier Professor or Political Economy, Harvard University

“Frederic Mishkin`in güncel makalelerinden oluşan bu derleme, para politikasına yönelik günümüz fikirlerini en iyi tanıtanlardan biridir. Bu eser, teorik öngörüş ile dünya genelindeki merkez bankacılığına dair gözlemlerin birlikteliğini tanzim eden çok geniş pratik bilgiyi akli süzgeçten geçirmektedir. Ayrıca okuyucuyu, uzman olmayanların da katılabileceği günümüzdeki tartışmaların kalbine götürmektedir.”
Michael Woodford, John Bates Clark Professor or Political Economy, Columbia University

“Hiç kimse seçkin kariyerini, hem akademik dünyadan hem de merkez bankacılığından sağladığı deneyim üzerine kuran Frederic Mishkin kadar para politikasına ilişkin görüşler sunacak düzeyde donanımlı değildir. Bu derleme veya makaleler, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler için temel bir okumadır.”
Mark Gertler, Henry and Lucy Moses Professor of Economics, New York University

“Mükemmel bir giriş ve sonuç bölümü ile zenginleştirilmiş bu derlemede, merkez bankacılığı öğrencilerinin daha fazla bilgilenme için değerlendirebilecekleri ve merkez bankacılarının da pratikte düzenli olarak karşılaştıkları para politikası stratejisi ile ilgili hemen hemen her konuda dikkat çekici derecede kapsamlı, ışık tutucu ve pragmatik tartışmalara yer verilmektedir. Buradaki başlıkların içerikleri hakkında sağlam görüşleri olan eski bir merkez bankacı olarak Para Politikası Stratejisi`ni okumak gerçekten güzeldi.
Laurence 11. Meyer, Vice Chairman of Macroeconomic Advisers

Para Politikası Stratejisi, alanında otorite olan bir yazar tarafından yazılmış, para politikaları konusunda hem akademisyenlerin hem de uygulamacıların bu konuya olan bakış açılarını benzersiz bir biçimde sunan bir eserdir. Frederic Mishkin, bu alanda sadece uzman bir akademisyen değildir, ayrıca üst düzey bir politika yapıcıdır. Kendisi, başta enflasyon hedeflemesi olmak üzere son yıllardaki para politikası uygulamalarındaki değişimler konusundaki tartışmalarda önemli bir yere sahiptir. Para Politikası Stratejisi, Mishkin’in son on yıldaki çalışmalarının bir toplamıdır. Kitap, yayınlanmış makaleleri, giriş niteliğinde yazıları ve son otuz yılda para politikaları hakkında öğrendiklerimize ışık tutan “Para Politika Stratejisi Hakkında Bilmek İstediğiniz Ama Sormaya Korktuğunuz Her Şey”in bir özetini sunmaktadır.
Mishkin teoriyi, deneysel tecrübeyi ve para politikası üzerine gelişmiş piyasa ve yükselen ekonomiler üstüne yapılmış geniş çaplı araştırmaları harmanlamaktadır. Kitabın yoğunlaştığı alanları, fiyat istikrarının önemi ve nominal çıpalar; istikrarın sağlanmasında mali ve finansal ön koşullar; ilave  koşullar olarak merkez bankası bağımsızlığı; merkez bankası güvenilirliği; enflasyon hedeflemesi için gerekçelendirmeler; optimal enflasyon hedefi; merkez bankası şeffaflığı ve iletişimi ile para politikalarında varlık fiyatlarının rolü olarak özetleyebiliriz.

Frederic Mishkin, Columbia Üniversitesi Alfred Lerner Bankacılık ve Finans Kurumları Lisansüstü Programı profesörü (ABD), Ulusal İktisat Araştırmaları Bürosunda (NBER) araştırmacı ve bu kitabı bitirdikten sonra, Federal Rezerv Sistemi Yöneticiler Kurulu üyesi olmuştur. Kendisi, Para Banka Ekonomisi ve Finansal Piyasalar (8. Baskı); Enflasyon Hedeflemesi (Ben S. Bermanke, Thomas Laubach ve Adam S. Posen) ve son olarak da Küreselleşme Geleceği: Dezavantajlı Ülkeler Zengin Olmak İçin Finansal Sistemlerini Nasıl Kullanmalıdırlar adlı kitapların yazarıdır.

Künye

Orijinal Adı

Monetary Policy Strategy

ISBN

978-605-4579-51-8

Ebat

16*24

Sayfa Sayısı

608

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2014