Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 2 Sayı 6

100.00

Açıklama

EfilJournal’ın bu sayısında:

Prof. Dr. İlhan Tekeli “Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş” konusunda bir çerçeve oluşturuyor. Bir yandan, Cumhuriyet döneminde tarımsal faaliyetlerin geçirdiği değişimin/dönüşümün öyküsünü anlatırken, öte yandan gerçekleşen tarımsal üretimin ülkenin beslenmesini, tarım dışı üretimin gerektirdiği girdilerin ve ülke kalkınmasının sürdürülebilmesi için gerekli dövizin sağlanması konularındaki başarı/başarısızlık değerlendirmelerine bağlı olarak geliştirilen stratejileri/politikaları ele alıyor.

Prof. Dr. Cem Mehmet Baydur, “Income distribution is not neutral in terms of inflation or inflation is a function of the distribution of income: The Case of Turkey Between 2009-2017” başlıklı makalesinde Türkiye’de kapitalist üretimi ve dağıtımı düzenleyen ilişkilerin, fiziki kısıtlamalar ışığında Türkiye’nin enflasyonunu incelemekte.

Prof. Dr. Selim Çağatay ve Dr. Reyhan Özeş, yazılarında Türkiye’de inovasyon odaklı ampirik çalışmaların sistematik bir özetini vermeyi amaçlamaktadır. Ampirik çalışmaların yoğunlaştığı alanlar, temel bulguları ve bu bulgular ışığında konuyla ilgili veri eksikliği ve üzerine odaklanılması gereken diğer ilgili araştırma konularının tanımlanmasını hedefliyor, firmalar açısından inovasyon önünde beliren engelleri tespit ediyor ve çözüm önerilerini ortaya koyuyorlar.

Prof.Dr. M. Özgür Kayalıca ve Dr. Rafael S. Espinosa-Ramirez, eksik ticaret rekabet modeli altında, göçün farklı boyutlardaki kaynak ve alıcı ekonomileri üzerindeki etkisini analiz ediyor. Ülkeler arasında göçün olası ve çeşitli sonuçlarını tartışıyorlar.

Michael Palmedo, “The Impact of Copyright Exceptions for Researchers on Scholarly Output” başlıklı yazısında yüksek fiyatların, akademik dergilere ve bilim insanlarının yeni araştırmalar için kullandıkları kitaplara erişimini nasıl kısıtladığını ve bunların çözümlerinin neler olabileceğini inceliyor.

 

 

 

 

 

 

 

Okuyarak kalınız…

Künye

ISSN

2619958015066

Ebat

16×24

Sayfa Sayısı

144

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2019